خیر، برای خرید از ردکیدز نیازی به عضویت در سایت نیست، هرچند عضویت در سایت فقط بوسیله وارد کردن شماره موبایل و براحتی امکانپذیر است.

بله، شما در مرحله پرداخت باید گزینه انتقال از عابر بانک را انتخاب کنید و 15 دقیقه زمان دارید تا هزینه را از طریق انتقال کارت به کارت انجام دهید.

بله، برای ثبت سفارش و خرید از رد کیدز نیازی به داشتن کد پستی ندارید

زمان آماده سازی سفارشات در بیشترین زمان بین 1 تا 3 روز بعد از ثبت سفارش میباشد ولی معمولا سفارشات یک روز بعد از ثبت، تحویل اداره پست داده میشه

سفارش روز های پنج شنبه و جمعه ، شنبه ارسال میشوند.

هزینه ارسال هر سفارش بر اساس مسافت، وزن، حجم و بازه ارسال سفارش نمایش داده می شود و جزییات آن با توجه به روش ارسال به شرح زیر می باشد:

1. پست پیشتاز :

هزینه ارسال سفارشات با پست پیشتاز بین 30 تا 40 هزار تومان میباشد.

هزینه ارسال هر سفارش بر اساس مسافت، وزن، حجم و بازه ارسال سفارش نمایش داده می شود و جزییات آن با توجه به روش ارسال به شرح زیر می باشد:

1. پست پیشتاز :

هزینه ارسال سفارشات با پست پیشتاز بین 30 تا 40 هزار تومان میباشد.